Nordsjællands Operakor

I samarbejde med Rudersdal Musikakademi starter Opera Nordsjælland et NYT kor op, der har fået navnet


Nordsjællands Operakor

Praktisk info


Tidspunkt:            Lørdage kl. 14 - 17


Sted:                    Aulaen, Mantziusgården, Birkerød


Start:                    Lørdag d. 11. januar, 2020


Korleder:              Paul Frederiksen


Pris:                     950,- for 9 korprøver i januar, februar og marts

                           (+ 200,- for  medlemskab  - gælder for hele året, og                             skal derfor ikke betales igen til efteråret.)


Tilmelding sker til info@operanordsjaelland.dk ved indbetaling på konto 9570 11534139.         Koncertarrangementer i 2020.


  • Mandag d. 23/3 på Birkerød Bibliotek. Her vil vi være den ene halvdel i et kombineret "formidling og sang"-projekt, hvor operanørd og programredaktør på Lyngby-Taarbæk Stadsbibliotek Marie Theilmann vil fortælle om Naturen i operaer gennem tiderne, og koret vil synge operakor, der illustrerer fortællingen. Arrangmentet er en del af bibliotekets forårstema Natur og Verdensmål.


  • Søndagskoncert på Sophienholm. Datoen er ikke fastlagt endnu, men vi regner med, det bliver en gang i august/september måned.


  • Lørdag og søndag d. 26. og 27. september. I samarbjede med Kammerorkesteret Musica laver vi to fulde koncert-opførelse af Liden Kirsten. Her vil korets medlemmer få mulighed for at synge solistpartierne.COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS