Generalforsamling, bestyrelsesmøder osv.

Foreningens CVR nummer er 36111542

 

Opera Nordsjælland

Jørgen Rindorf

Brydegårdsvej 16

2760 Måløv

I

Referat af generalforsamling i Opera Nordsjælland d. 22. maj, 2023kl. 18.30 på Birkerød Bibliotek

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  • Paul Frederiksen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
 2.  Valg af referent
  • Merete Dirach blev valgt.
 3.  Formandens beretning.
  • Formandens beretning blev fremlagt og efterfølgende godkendt. (Er vedhæftet)
 4.  Godkendelse af revideret regnskab.
  • Regnskabet blev fremlagt af formanden. Regnskabet er blevet udarbejdet af foreningens kasserer Coenraad Rebel og blev nået godkendt af revisoren, inden Coenraad meldte sig syg (og vender ikke tilbage). Regnskabet blev godkendt.
 5.  Godkendelse af det af bestyrelsen fremlagte budget, herunder vedtagelse af kontingent.
  1. Budgettet fra sidste år fremskrives.
 6.  Ændring af vedtægterne §7, stk 1. Fra at ”bestyrelsen består af 5 medlemmer” til ”bestyrelsen består af mindst 3 til 5 medlemmer”.
  • Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Coenraad er udtrådt af bestyrelsen pga. sygdom.
  • Susanne Schäed og Anne Skovmark blev valgt ind i bestyrelsen.
 8.  Valg af to suppleanter.
  • Søren Stærgaard blev valgt til suppleant.
 9.  Valg af revisor.
  • Anne-Louise Dirach blev genvalgt til revisor.
 10.  Valg af revisorsuppleant.
  • Det var ikke muligt at vælge en revisor suppleant.
 11.  Indkomne forslag.
  • Der var ingen indkomne forslag
 12. Evt.