Vedtægter, bestyrelsesmøder osv.

Her finder du foreningens vedtægter samt datoer for kommende bestyrelsesmøder, generalforsamling osv. 

Indkaldelse til Generalforsamling:

Opera Nordsjælland indkalder til ordinær generalforsamling 26 maj 2021 kl 18 på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Kongens lyngby

 

Dagsordenen fremgår af vedtægterne. (se nedfor).


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest d. 12. maj 2021.

   

Den nuværende bestyrelsen er:

- Jørgen Rindorf, formand, valgt 2020 og ikke på valg

- Merete Dirach, næstformand, valgt 2020 og ikke på valg

- Coenraad Rebel, kasserer, valgt i 2019, på valg

- Vacant bestyrelsespost. Skal vælges 

- Vacant bestyrelsespost. Skal vælges


- Nuværende revisor  er Louise Dirach, på valg

 

Foreningens CVR nummer er 36111542

 

Opera Nordsjælland

Jørgen Rindorf

Brydegårdsvej 16

2760 Måløv

Bestyrelsesmøder:

Datoen for næste bestyrelsesmøde fastsættes umiddelbart efter generalforsamlingen