Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær Generalforsamling


Idet det ikke lykkedes på den ordinære generalforsamling 5. maj 2019 at få nedsat en fuldtallig bestyrelse, indkaldes der hermed til en ekstraordinær generalforsamling


tirsdag d. 11. juni, 2019 kl. 19.00 i Lille Sal på Birkerød Bibliotek


Dagsorden


1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Valg af to bestyrelsesmedlemmer

4 Valg af to suppleanter til bestyrelsen

5 Projekter

6 Godkendelse af budget, herunder kontingent

I 7 Eventuelt

Som stemmeberettigede medlemmer regnes alle, som har tilmeldt sig forårets projekt, og alle, der har deltaget i Cavalleria Rusticana.


Status

Bestyrelsen omfatter i øjeblikket Merete Dirach, Coenraad Rebel og Jørgen Rindorf. Alle tre er valgt i foråret 2018 for en to-årig periode og er villige til at fortsætte. Foreningen har i øjeblikket ikke noget godkendt budget.


Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af fem medlemmer. Hvis vi når frem til, at foreningen ikke kan fortsætte, vil vi indkalde en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning sættes på dagsordenen.


Foreningen råder over en formue på over 90.000 kr. I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens aktiver videregives til en forening med et lignende formål.


Mvh

Merete Dirach, Coenraad Rebel og Jørgen Rindorf


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS